ٹیگ -خوف وخشیت ایمان وعبادت۔ سید حسین مدنی، حیدر آباد