ٹیگ -تاریخ وعقائد شیعہ، بیک نظر۔سيد حسين مدنی، حيدرآباد